Muhabbat Ki Tajarrat Main Khasara Kaun Dekhe: Ghazal by Jabbar Anjam

Muhabbat Ki Tajarrat Main Khasara Kaun Dekhe: Ghazal by Jabbar Anjam

 

You may also like...