Tumhari Aksriyyat : Urdu Ghazal by Jabbar Anjum

Tumhari Aksriyyat : Urdu Ghazal by Jabbar Anjum

 

Tumhari Aksriyyat : Urdu Verse by Jabbar Anjum

 

 

You may also like...