Kuch Bhi Nahin Kahin Nahin Khwab – Ghazal by Iftkhar Arif

Kuch Bhi Nahin Kahin Nahin Khwab – Ghazal by Iftkhar Arif

kuch bhi nahin kahin nahin khwab ghazal by iftkhar arif

kuch bhi nahin kahin nahin khwab ghazal by iftkhar arif

You may also like...