Kal Ek Dervaish Kehta Tha – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Kal Ek Dervaish Kehta Tha – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

 

 

 

 

You may also like...