Khuda Se- Urdu Poem by Shahram Sarmadee

 

Khuda Se- Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Khuda Se- Urdu Poem by Shahram Sarmadee

Facebook Comments

You may also like...