Khuda Ki Zameen Khushada Hai – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

khuda ki zameen khushada hai - Urdu Poem by Shahram Sarmadee

khuda ki zameen khushada hai – Urdu Poem by Shahram Sarmadee

You may also like...